27-02-2013  Evenals als een groot deel van de Tweede Kamer betwijfelt EVO of de invoering van een trekkerkenteken zinvol is. Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om trekkers een kenteken te geven.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken stelde voor om trekkers van een kenteken te voorzien. De Tweede Kamer stemde daar gisteren mee in. De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, zei in een eerder overleg dat het aan de Kamer was om een besluit te nemen over het trekkerkenteken. Nu dit is gebeurd, gaat de minister dit plan uitwerken.

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, stelt vraagtekens bij de proportionaliteit en effectiviteit van de maatregel. Ondernemers worden door de maatregel opgezadeld met extra administratieve rompslomp en kosten, terwijl het gaat om een relatief klein probleem.

Trekkerrijbewijs

Er is bovendien een trekkerrijbewijs op komst. Dit ziet EVO als een effectiever middel om het veilig gebruik van bos en landbouwtrekkers te bevorderen.