17-12-2012  EVO werkt samen met de Clean Shipping Index (CSI), waarmee verladers kunnen bepalen welk schip het meest kan bijdragen aan hun milieudoelstellingen. De verladersorganisatie geeft hiermee invulling aan afspraken die zij heeft gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Convenant

Verschillende partijen uit het maritieme bedrijfsleven hebben eind vorig jaar een convenant gesloten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de scheepvaart in Nederland duurzamer te maken. EVO zegde het ministerie toe het bewustzijn over energie-efficiënt gebruik van schepen onder verladers te vergroten en hen instrumenten aan te reiken dit criterium mee te laten wegen in hun vervoerscontracten. EVO is hiermee aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in het samenwerkingsverband met de CSI.

Inzicht in milieuprestaties

Verladers kunnen voor een klein bedrag per jaar lid worden van de CSI en dan krijgen zij inzicht in de milieuprestaties van de schepen van hun rederij. Aan de hand van die informatie kan de verlader de milieuwinst die het gebruik van dat schip bij het vervoer van de goederen maakt meenemen in de eigen milieuboekhouding. Met de CSI helpt EVO dus een belangrijk instrument te introduceren waarmee enerzijds verladers zijn geholpen en waarmee anderzijds de rederijen worden aangemoedigd sneller schonere schepen in de markt te brengen.

Netwerkbijeenkomst

Verladers die geïnteresseerd zijn in de Clean Shipping Index kunnen zich 12 februari laten voorlichten in Hotel New York te Rotterdam. Omdat het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst beperkt is, wordt geïnteresseerden aangeraden er snel bij te zijn. Aanmelden kan via info@cleanshippingproject.se