27-06-2014  Bij de afdeling Ledenservice van EVO kwamen de afgelopen weken veel vragen binnen over alcoholtesters in Frankrijk. Onder de leden van EVO blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over of deze nu wel of niet verplicht aanwezig moeten zijn in een voertuig.

Wel verplicht, geen bekeuring

De wet in Frankrijk schrijft voor dat bestuurders verplicht een tweetal alcoholtesters in het voertuig moeten hebben. Ondanks de verplichting krijgen bestuurders die niet aan deze verplichting voldoen hier echter geen bekeuring voor. Wie de tests toch wil hebben, kan deze aanschaffen bij diverse verkooppunten op internet, of kan terecht bij Franse tankstations, wegrestaurants of supermarkten.