14-09-2016  De gemeente Delft is van plan om de toegangsregels voor stedelijke distributie flink aan te scherpen. Dit komt door de overlast door de bevoorradende voertuigen, met name op het marktplein. EVO is het eens met de gemeente dat het goed is om de stedelijke distributie te optimaliseren, vooral op het gebied van leefbaarheid, efficiency en algemene beleving. Wel plaatst EVO kritische kanttekeningen bij het voorgestelde pakket toegangsbeperkingen en de manier van aanpak.

Minimale beladingsgraad

Zo wil de gemeente, naast de invoering van venstertijden, een minimale beladingsgraad introduceren voor (eigen) vervoerders: distribuerende voertuigen mogen pas de stad in als ze voor minimaal 33 procent zijn beladen met lading die is bestemd voor Delft. De slagboom van de binnenstad van Delft gaat ook open voor voertuigen die minimaal 10 ‘drops’ hebben in dit gebied.

Logistieke efficiency

Volgens EVO zijn dergelijke eisen nadelig voor de logistieke efficiency van bedrijven. Uit een inventarisatie onder EVO-leden blijkt dat bedrijven in de nieuwe situatie juist met een lagere beladingsgraad te maken krijgen. Het bedrijfsleven moet dan meerdere voertuigen de weg op sturen om aan de eisen van Delft te voldoen. Daarnaast zullen veel verladers, ontvangers en (eigen) vervoerders worden gedwongen om hun transport uit te besteden aan een partij die deze beladingsgraad kan waarmaken. Dit leidt tot kostenverhoging en de algehele marktverstoring.

Emissieloos

Verder heeft de gemeente volgens EVO niet onderzocht welke effecten de maatregelen exact zullen hebben voor het bedrijfsleven en Delft. Zo verwacht EVO juist negatieve gevolgen voor de winkelstraten van Delft, zoals pieken in de belevering als gevolg van de venstertijden. Tot slot stelt EVO dat Delft de landelijke afspraken, zoals de Green Deal - Zero Emission, waarin onder meer is afgesproken om emissiearm en emissieloos vervoer te stimuleren, niet respecteert. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven met relatief dure, emissieloze voertuigen, minder steden kunnen aandoen waardoor een sluitende business case onhaalbaar wordt.

Handhaving

Volgens EVO zal een betere handhaving van bestaande regels veel problemen oplossen en kan er veel worden bereikt met bestaande en nieuwe spelregels voor stedelijke distributie in Delft.

De plannen zijn nog niet definitief. EVO zal de komende weken samen met andere belangenbehartigers met de gemeente Delft in gesprek gaan.