01-06-2012  EVO is kritisch over de gesuggereerde samenwerking tussen NS en ProRail. EVO vreest dat een eerlijke capaciteitsverdeling op het spoornet tussen personen- en goederenvervoer en tussen de verschillende vervoerders daardoor in het gedrang komt. Dat geldt met name op baanvakken waar de capaciteit erg krap is of nog niet is aangepast aan de verwachte groei van het treinverkeer en tijdens spitsuren. Een minder eerlijke verdeling van de spoorcapaciteit kan het goederenvervoer per spoor onbetrouwbaarder maken en daarmee minder aantrekkelijk voor het bedrijfsleven.

Winter

In tegenstelling tot het NS-reizigersvervoer heeft het goederenvervoer de afgelopen winter weinig last gehad van problemen. EVO vindt het onacceptabel als de NS bij meer zeggenschap over het spoornet straks die problemen van het personenvervoer oplost door de capaciteit voor het goederenvervoer te beperken. Het bedrijfsleven zit niet te wachten op weer een wijziging in de beheerstructuur.

Marktwerking

EVO wijst erop dat een intense samenwerking tussen NS en ProRail het Europese beleid kan frustreren. Met het oog op een betere marktwerking van het spoor in Europa eist Brussel van de EU-lidstaten namelijk een volledige scheiding tussen vervoersdiensten en het beheer van het spoornet.