28-03-2012  EVO lanceert vandaag voor leden een nieuwe service, de Brandstofclausule Check. Met deze service kunnen EVO-leden nagaan of zij in hun vervoerscontracten goede afspraken hebben gemaakt over de consequenties van schommelingen in de brandstofprijs.

Door de toegenomen brandstofprijs krijgt EVO veel vragen van leden, waaruit blijkt dat er nog altijd veel onduidelijkheid bestaat over de brandstofclausule en de juiste toepassing ervan. Zo heeft EVO een clausule onder ogen gekregen, waarin alleen een stijgende prijs wordt doorberekend aan de verlader. Er geen afspraak is over prijsdaling.

Parameter

Ook komt het voor dat transporteurs de totale vervoersprijs willen verhogen met een percentage dat gelijk is aan de procentuele stijging van de brandstofprijs. Dat is onterecht, aangezien de brandstofprijs slechts één parameter is, aan de hand waarvan de vervoersprijs wordt afgesproken.

Tot slot is de brandstofclausule in veel gevallen dusdanig ingewikkeld dat er interpretatieverschillen tussen de verlader en de vervoerder ontstaan.

Voorbeeldclausule

EVO wil een eind maken aan de onduidelijkheid over de brandstofclausule en leden tegelijkertijd aanmoedigen hiervan wel gebruik te maken. Daarom staat er op de EVO-kennisbank een voorbeeldclausule en biedt EVO haar leden gratis een narekenmodel.

Hiermee kan men controleren welke consequentie de ontwikkeling van de brandstofprijs heeft voor de prijs van het vervoer binnen het specifieke contract. Ook kunnen leden hun bestaande clausule laten nakijken door juristen en transportexperts.