11-02-2016  EVO lanceert de Keten Award 2016. De prijs moet succesverhalen van samenwerking in de logistieke keten identificeren en op het schild hijsen.

Volgens EVO gaapt er een gat tussen het theoretische bewijs voor de winst van ketensamenwerking en de toepassing in de praktijk, terwijl alsmaar complexere maatschappelijke uitdagingen juist vragen om samenwerking.

Succesverhalen

De winnaar komt tot stand door een onderzoek van de EVO-leerstoel supply chain management onder leiding van professor dr. Jack van der Veen. ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus alle schakels hebben belang bij een goede toepassing van de theoretische kennis in de praktijk', aldus Van der Veen. 'De EVO Keten Award deelt deze succesverhalen en laat bedrijven van elkaar leren.'

Bedrijven die meer informatie willen over de award of willen meedingen naar de prijs, kunnen zich hier aanmelden:

Aanmelden EVO Keten Award 2016