07-05-2013  Ondernemers kunnen sinds kort bij EVO terecht voor een advies over onderhoud van CNG-voertuigen.

PGS 26

Bedrijven die groengas-, CNG-, aardgas- of LNG-voertuigen gebruiken, moeten rekening houden met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 26, getiteld: ‘Het onderhouden en stallen van aardgasvoertuigen’. Het doel van deze richtlijn is dat ondernemers deze voertuigen veilig en efficiënt onderhouden en stallen.

Richtlijn toepassen

EVO kan ondernemers adviseren hoe zij deze richtlijn juist toepassen, en hoe zij ‘het bevoegd gezag’ (de gemeente of de plaatselijke of regionale milieudienst) tijdig en juist informeren. Het adviestraject bestaat uit 5 stappen, van de toetsing van de werkplaats aan de voorschriften en training van de medewerkers tot aan de archivering en evaluatie.