29-04-2015  Op 1 juni wordt de nieuwe ADR-wetgeving voor gevaarlijke stoffen van kracht. In de aanloop daar naar toe hield EVO onlangs een steekproef onder vijftig van haar leden met de vraag of ze voorbereid zijn op de nieuwe wetgeving. Uit de proef kwam naar voren dat 96 procent van de respondenten geen problemen verwacht bij een inspectie. Opvallend detail:  van deze groep denkt niettemin 52 procent dat er nog wel wat ‘kleinigheden’ zullen opduiken.

Externe adviseur

In deze zelfbeoordeling schuilt mogelijk wel een risico. 48 procent van de respondenten heeft de bedrijfsvoering niet laten beoordelen op gevaarlijke stoffen door een externe adviseur. “In de praktijk maken we vaak mee, dat bedrijven zich niet geheel realiseren dat een kleinigheid in de beleving van het bedrijf door de inspectie niet altijd als zodanig wordt ervaren,” zegt Frank Lantink, projectleider gevaarlijke stoffen bij EVO.

Boeterichtlijn

Ondanks dat 83 procent van de respondenten zegt voldoende tot volledig op de hoogte van de ADR-wijzigingen, is slechts 44 procent bekend met de boeterichtlijn van het ADR. Wel blijkt de doelgroep de nodige ervaring te hebben met inspecties: 48 procent van de respondenten is de afgelopen twaalf maanden geïnspecteerd, 8 procent langer dan een jaar geleden en 36 procent is niet gecontroleerd in de afgelopen twaalf maanden.

ADR 2015

EVO biedt uitgebreide informatie over de ADR wijzigingen tijdens de Vakdag gevaarlijke stoffen en diverse andere workshops. Leden kunnen met vragen over de gevaarlijke stoffen wetgeving  terecht bij  de EVO-Ledenservice.