18-04-2016  EVO zet zich stevig in voor een betere bereikbaarheid van de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Blankenburgtunnel

Het rijk, de provincies en gemeenten hebben geïnvesteerd in de infrastructuur. Zo is in Zuid-Holland de langverwachte A4 Delft-Schiedam geopend voor het verkeer. Andere belangrijke projecten lopen nog. Zo blijft EVO de plannen volgen die er zijn voor aanleg van de Blankenburgtunnel tussen Rozenburg en Maassluis en voor de Rijnlandroute tussen Leiden en Katwijk.

Niet alleen asfalt

Onze leden in Zuidwest-Nederland hebben de wens geuit om ook een aantal projecten aan te pakken en dan gaat het niet altijd om asfalt. Zo wil het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen over een tweede volwaardige spoorverbinding beschikken naar het Europese achterland. Op dit moment is het spoorvervoer daar erg kwetsbaar voor verstoringen.

Prioriteit

In overleg met de regionale besturen geeft EVO prioriteit aan vijf onderwerpen:

  • verbetering van doorstroming N59 Hellegatsplein-Zierikzee
  • aanpak van de A15 Corridor naar het achterland
  • verbreding van de A20 tussen Rotterdam en Gouda
  • verbreding van de N222 Verlengde Veilingroute
  • aanleg van een nieuwe spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen

Belangrijk voor vrijwel alle leden is het verkeer in steden

Stedelijke distributie

EVO vraagt gemeenten duurzame initiatieven beter te faciliteren door bv. de venstertijden voor emissieloze voertuigen te verruimen en daar waar het kan afschaffen. Ook spreekt EVO met gemeenten om de spelregels in stedelijke distributie op elkaar af te stemmen.

Terminals

EVO is ook van mening dat vooral de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over meerdere en betere multimodale terminals mag beschikken. Volgens de huidige inzichten zou een railterminal op Greenparc Bleiswijk toegevoegde waarde kunnen leveren aan verladers en ontvangers in de regio. Ook een weg-water overslagpunt in Gouda (Sluiseiland) kan op veel steun onder ondernemers rekenen.