Zoetermeer, 2 april 2012

drs. M.J.H. (Machiel) van der Kuijl, algemeen directeur EVO, is per 1 april 2012 toegetreden tot het bestuur van Stichting Platform Transportveiligheid. Hij zal de portefeuille Bedrijven en Branches gaan opzetten en beheren.

drs. Jan van Belzen, voorzitter van Platform Transportveiligheid en burgemeester van Barendrecht “Wij zijn bijzonder verheugd en trots dat Machiel van der Kuijl ons bestuur komt versterken met zijn ervaring, kennis en kunde. We hebben als bestuur ervoor gekozen om een nieuwe portefeuille ‘Bedrijven en Branches’ te starten, omdat transportveiligheid van belang is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Met de komst van Machiel van der Kuijl als bestuurslid wordt onze ambitie meer dan volledig vervuld.”

De bestuursportefeuille Bedrijven en Branches legt schakels tussen de belangen van bedrijven en overheden om te komen tot verbetering van transportveiligheid over weg, water, spoor- en via buisleidingen. Van der Kuijl zal onder andere via zijn contacten met de brancheorganisaties en bedrijven onderzoeken welke knelpunten zij ervaren en welke rol het Platform Transportveiligheid kan vervullen om tot verbetering van transportveiligheid te komen.

Verladersorganisatie EVO behartigt de logistieke belangen van zo’n 20.000 productie- en handelsbedrijven. Sinds jaar en dag staat transportveiligheid bij EVO en haar leden hoog in het vaandel. De verladersorganisatie onderstreept dit ondermeer door het secretariaat te voeren van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, een samenwerkingsverband van 16 bedrijfslevenorganisaties en nu ook door het bestuurslidmaatschap van het Platform Transportveiligheid.