16-01-2015  De koers die het kabinet wil varen met het Nederlandse maritieme beleid gaat de juiste richting op, vindt verladersorganisatie EVO.

De afgelopen jaren maakte EVO zich hard voor een focus van afzonderlijke vervoersmodaliteiten naar ladingsstromen in de hele logistieke keten. Het kabinet omarmt deze visie nu. Ook zet het kabinet in op een gelijk Europees en mondiaal speelveld, tevens een wens van EVO.

Uniek

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu noemt de maritieme strategie ‘uniek’ omdat hij tot stand kwam in samenwerking met alle maritieme partners. ‘Deze belangrijke stap is gezet om onze maritieme toppositie te behouden en te versterken in de wereld’, aldus de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, die aanstaande woensdag over de ‘Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025’ debatteert.

Lading

EVO stelt al langer dat, na de reiziger in het personenvervoer, het kabinet nu de ladingsstromen van handels- en productiebedrijven centraal moet stellen in het beleid voor goederenvervoer. Het kabinet lijkt deze handschoen voor het goederenvervoer over het water nu op te pakken door samen met bedrijven te willen werken aan ‘een naadloos transportnetwerk en integratie van maritiem vervoer in de logistieke keten.’ EVO werkt hier ook aan mee.

Handel

Ook omarmt de minister de wens van EVO voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een Europees en mondiaal gelijk speelveld. ‘De overheid zet in op Europese richtsnoeren voor zeehavens, eenduidige internationale regelgeving en internationale samenwerking tussen inspectiediensten’, aldus de bewindsvrouw. EVO pleit al langer voor het wegnemen van handelsbarrières als verschillen in regelgeving en dubbele inspecties. Zo vullen lidstaten details van Europese wet- en regelgeving nog steeds grotendeels zelf in, wat tot een aanzienlijke hoeveelheid regels leidt die per land verschillen. Ook ontbreekt het voor veel wet- en regelgeving in de Unie aan één loket, waardoor bedrijven bij veel verschillende instanties hun zaken moeten regelen.

Resultaten

Of het kabinet ook daadwerkelijk de juiste richting op vaart, valt of staat volgens EVO echter met de uitwerking van de plannen. EVO, namens haar leden betrokken bij de uitwerking van de plannen, zal er dan ook bij de minister op aandringen om binnen afzienbare tijd met concrete resultaten te komen.