Zoetermeer, 14 december 2011

Clean Shipping Index effectief instrument voor stimuleren duurzaam vervoer over zee

Vandaag hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), verladersorganisatie EVO, de redersvereniging KVNR, Scheepsbouw Nederland en de Vereniging van Waterbouwers de handen ineengeslagen voor verdere vergroening van de zeevaart. Dit deden zij door het ‘Convenant Energie Efficiency en CO2-reductie zeevaart’ te ondertekenen. In dit convenant hebben de ondertekenaars met elkaar afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot door de Nederlandse zeescheepvaart verder te verminderen. Zo is het de ambitie om de zeescheepvaart tot 2020 energieneutraal te laten groeien en de CO2-uitstoot vanaf 2050 te verminderen tot 50% ten opzichte van 2020. EVO vindt de Clean Shipping Index (CSI) een effectief instrument om dit doel te bereiken. Het draagvlak en de bekendheid  onder Nederlandse verladers is cruciaal voor het succes. Daarom brengt EVO de CSI actief onder de aandacht bij verladers.

Duurzaamheid stimuleren

In de scheepvaart valt er op milieugebied nog veel winst te behalen. Er is technisch gezien namelijk veel meer mogelijk dan momenteel door internationale regelgeving wordt voorgeschreven. EVO vindt dat verladers hun inkoopkracht moeten gebruiken om duurzaamheid in de zeescheepvaart te stimuleren. Daarnaast vindt EVO dat reders en scheepsbouwers, die bijdragen aan het verlagen van de carbon footprint van het goederenvervoer over zee, beloond moeten worden. Het systeem dat dit mogelijk moet maken is de Clean Shipping Index.

Milieuprestatie schepen

In de CSI staan alle schepen in volgorde van milieuprestatie vermeld. De score wordt berekend aan de hand van de uitstoot van CO2-, NOx- en fijnstof en het gebruik van chemicaliën en afval aan boord. De index helpt verladers zodoende bij de selectie van bijvoorbeeld de meest milieuvriendelijke rederij. Volgens EVO speelt de CSI perfect in op de wensen van verladers om op een eenvoudige en vrije manier kiezen voor verduurzaming van hun goederenvervoer over zee.

Zweeds concept

Het CSI-concept komt uit Zweden.Inmiddels maken al 24 grote Zweedse ladingeigenaren, waaronder H&M, Ericsson en Volvo gebruik van de Clean Shipping Index bij het kiezen van een rederij. Stichting De Noordzee introduceerde de CSI vorig jaar in Nederland.