20 november 2012

Oproep aan Tweede Kamer: pas alsnog de vergunningsgrens wegvervoer aan

In een brief die zij vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) op geen enkel punt te willen aanpassen. De WWG regelt de toegang van ondernemers tot het beroepsgoederenvervoer. EVO is teleurgesteld dat de minister hiermee de drempel voor toegang tot de markt in Nederland hoger maakt dan door Europese kaderwetgeving wordt voorgeschreven. Ook geeft de minister geen gehoor aan de wens van EVO om de eis van dienstbetrekking en de medeaansprakelijkheid van de verlader bij overbelading te schrappen. De verladersorganisatie roept de Tweede Kamer nu op het initiatief naar zich toe te trekken en alsnog wetswijzigingen voor te stellen.

Nederland strenger dan EU

De brief van de minister volgt op een ambtelijke evaluatie van de WWG. Met het in stand houden van de lagere vergunningsgrens blijft Nederland strenger dan de Europese regels voorschrijven. In Nederland is een vergunning nodig als er beroepsmatig goederen over de weg worden vervoerd die meer dan 500 kilogram wegen. In andere Europese landen geldt de door de EU voorgeschreven ondergrens van 3500 kilogram. Dat leidt volgens EVO tot een concurrentienadeel voor ons land, administratieve lasten voor de koerierssector, een inflexibele markt en extra handhavingskosten voor de overheid. Het ministerie en achtereenvolgende kabinetten streven er al jaren naar op tal van terreinen geen nationale koppen op Europese wetgeving te zetten. Met de instandhouding van de lagere vergunningsgrens breekt de minister met dit beleid, tot onbegrip van EVO.

Eis van dienstbetrekking en medeaansprakelijkheid verlader

EVO heeft zich tijdens de ambtelijke evaluatie hard gemaakt voor het loslaten van de eis van dienstbetrekking. Ook hier is sprake van een nationale kop op Europese kaderwetgeving, die nagenoeg geen enkel ander Europees land kent. De minister geeft in haar brief aan deze in stand te willen houden. Dat geldt ook voor de medeaansprakelijkheid van de verlader bij overbelading. EVO benadrukt dat deze bepaling een dode letter is, aangezien verladers en vervoerders zelf binnen de algemene vervoerscondities (AVC 2002) afspraken hebben gemaakt over aansprakelijkheid. Bovendien heeft deze bepaling tot geen enkele veroordeling geleid.  

Oproep aan Tweede Kamer

Tijdens de campagne in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen hebben meerdere partijen, waaronder VVD en CDA, zich nadrukkelijk uitgesproken vóór het aanpassen van de WWG, en dan met name voor het verlagen van de vergunningsgrens. Ook heeft de Kamer zich meermalen uitgesproken tegen nationale koppen op Europese regelgeving. EVO roept de Tweede Kamer daarom op het initiatief naar zich toe te trekken en zelf voorstellen te doen om de WWG aan te passen.