8 juni 2011

Minister geeft Dick van den Broek Humphreij onderscheiding voor zijn inzet

Vandaag heeft Dick van den Broek Humphreij, na veertien jaar het boegbeeld van EVO te zijn geweest, officieel afscheid genomen van de verladersorganisatie. Tijdens het EVO-Jaarcongres hield hij te midden van diverse kopstukken uit het bedrijfsleven en minister Schultz van Haegen, zijn laatste speech als Algemeen Directeur van EVO. De minister had de eer om Van den Broek Humphreij te vertellen dat Hare Majesteit de Koningin hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vitaliteit

Van den Broek Humphreij benadrukte in zijn afscheidsrede dat het jaarcongres wat hem betreft plaatsvindt om de vitaliteit van EVO te vieren. En het feit dat de oude directeur plaatsmaakt voor de nieuwe directeur doet daar volgens hem helemaal niks aan af. In tegendeel: ‘De overdracht van het beheer van de middelen en de leiding van de organisatie aan de volgende generatie kenmerkt juist de vitaliteit van EVO. Wij zijn er bijzonder trots op dat Machiel van der Kuijl de algemene leiding van EVO op zich neemt.’ Met deze woorden hees hij symbolisch zijn opvolger op het schild. Vanaf vandaag heeft EVO een tweekoppige directie met Machiel van der Kuijl als Algemeen Directeur en Dick van den Bosch als plaatsvervangend Algemeen Directeur.

Terugblik

Terugblikkend op zijn tijd bij EVO gaf Van den Broek Humphreij aan er trots op te zijn wat EVO heeft gepresteerd. Het grootste overkoepelend succes is volgens hem dat de politiek er tegenwoordig van doordrongen is dat de verlader een belangrijke rol speelt bij het doelmatig maken van het vervoer van goederen. De scheidend Algemeen Directeur: ‘EVO heeft die rol met succes geclaimd en de opdrachtgever van transport nadrukkelijk op de kaart gezet. Het belang van goederenvervoer in termen van maatschappelijk nut overtreft oneindig het resultaat van iedere kosten/batenberekening aan de hand van direct in geld waardeerbare indicatoren. Oftewel, knevel het vervoer van goederen en je knevelt de vitaliteit van je economie. EVO zal dan ook na mijn vertrek nog lang haar verantwoordelijke rol als bewaakster van het logistieke belang van haar leden spelen.’

Frustraties

Tot slot nam de scheidend Algemeen Directeur gebruik van de gelegenheid om zijn hart te luchten over twee kleine frustraties die hem tijdens zijn leiderschap kwelden. De eerste is dat filemeldingen elke dag opnieuw, verspreid over de dag weergeven dat een vrachtwagen betrokken is bij een incident. Van den broek Humphreij: ‘Hoewel deze informatie volstrekt nutteloos is voor weggebruikers, heeft het wel een verwoestende uitwerking op het imago van het goederenvervoer over de weg. Het laat weggebruikers denken dat de vrachtauto de file veroorzaakt.’ Een tweede frustratie betreft zijn vergeefse persoonlijke lobby tegen het woord ‘mainport’. Dit woord is volgens van den Broek Humphreij door Neerland’s Logistieke Intelligentsia bedacht, maar bij het gebruik van deze term in het buitenland krijg je er een gratis puntmuts met ezelsoren bij.