23 juni 2011

EVO ziet de uitspraken van de Amerikaanse minister voor binnenlandse veiligheid Janet Napolitano als een stap in de goede richting. Tijdens  een bezoek aan de Rotterdamse haven gaf zij aan een nieuwe invulling te willen geven aan de huidige security eis om alle zeecontainers met de bestemming VS te scannen. Het voornemen is om alleen nog vracht met een verhoogd risico, dat gebaseerd wordt op afkomst en aard van de goederen, te scannen bij de containerterminal. Hoewel de eis van 100 procent scannen, die in 2012 ingaat, niet volledig van de baan is, is het plan dat de minister voor ogen heeft volgens EVO wel een grote verbetering. 

EVOheeft altijd fel geprotesteerd tegen het voornemen van de VS om alle zeecontainers te scannen. In samenwerking met de European Shippers’ Council (ESC) heeft de verladersorganisatie de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op de problemen die de beoogde maatregel met zich meebrengt. Naast het feit dat het analyseren van alle scanbeelden simpelweg een onmogelijke taak is, wordt ook de internationale goederenstroom ernstig belemmerd. Zodoende wordt het bedrijfsleven opgezadeld  met onnodig hogekosten. Bovendien biedt het 100 procent scannen van zeecontainers volgens EVO slechts schijnveiligheid.

Daarnaast doet de maatregel afbreuk aan de inspanningen die het bedrijfsleven de afgelopen jaren heeft gedaan om het internationale goederenverkeer veiliger te maken. Ondernemers hebben inmiddels hoge investeringen gedaan om te voldoen aan internationale securityprogramma’s zoals C-TPAT, AEO en Known Consignor. Hiermee worden de risico’s al op een efficiënte manier afgedekt. Daarom vindt EVO dat zendingen afkomstig van deze betrouwbare ondernemers in principe vrijgesteld zouden moeten worden van scannen.