02-09-2011  In het rapport ‘Geweldsmonopolie en piraterij’ van de commissie De Wijkerslooth concludeert de commissie dat de rijksoverheid de zorgplicht heeft voor de veiligheid van de bemanning van Nederlandse koopvaardijschepen.

Daarnaast is het eigenhandig  inzetten van private bewaking door rederijen volgens de commissie niet wenselijk.

EVO kan zich volledig vinden in deze conclusies van de commissie.

EVO deelt met de commissie de zorg dat de huidige capaciteit en inzetbaarheid van overheidspersoneel van het ministerie van defensie niet afdoende is, en dat het kabinet dus meer middelen vrij moet maken om de bemanning van Nederlandse schepen adequaat tegen piraten te beschermen.

De zorgplicht van de overheid brengt in ieder geval met zich mee dat het kabinet afdoende financiële middelen ter beschikking moet stellen om de veiligheid van haar burgers te garanderen.

Nu het rapport van de commissie De Wijkerslooth is gepresenteerd verwacht EVO op korte termijn een helder standpunt  van het kabinet.

Daarbij adviseert EVO het kabinet de eigenhandige inzet van private bewaking door rederijen af te wijzen. Daarnaast moeten afdoende middelen vrij worden gemaakt zodat het mogelijk wordt kleinere flexibele teams van mariniers ter bescherming van risicovolle transporten in te zetten.