16-01-13 Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Lelystad om de regels voor de bevoorrading van het voetgangersgebied in de binnenstad aan te scherpen.

Eenzijdig

Volgens de gemeente rijden er buiten de venstertijden teveel voertuigen in het voetgangersgebied. Daarom heeft zij eenzijdig een aantal maatregelen aangekondigd.

Zo wordt het nu lastiger om een ontheffing te krijgen en de kosten voor een ontheffing worden hoger als daar vaker gebruik van wordt gemaakt.

Verbaasd

EVO en TLN zijn verbaasd over deze plotselinge actie. Er moet eerst een inventarisatie komen waar de problemen precies liggen, voordat er maatregelen worden genomen. Daarnaast is in 2008 een zogenaamd bevoorradingsprofiel voor het voetgangersgebied in Lelystad opgesteld.

Een van de aanbevelingen was dat er een overleg gestart zou worden tussen ontvangers, bevoorraders en de gemeente over de bevoorrading van de binnenstad. Dit is echter nooit van de grond gekomen.

Oplossing

EVO en TLN roepen de gemeente Lelystad daarom op om alsnog met elkaar om tafel te gaan en samen naar oplossingen te zoeken om de problemen effectief aan te pakken.