28-08-2014  Bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam kunnen gratis door EVO worden begeleid bij het maken van een plan van aanpak voor ‘Lean and Green’, een programma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het programma stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook milieubelasting reduceren.

Bijeenkomst

Geïnteresseerden kunnen op vrijdag 12 september naar een bijeenkomst bij BSH Huishoudapparaten in Hoofddorp, waar wordt uitgelegd wat Lean and Green precies inhoudt en hoe het proces om Lean and Green te worden verloopt. Markus van Griethuijsen van BSH Huishoudapparaten vertelt hoe zijn bedrijf het traject heeft aangepakt en wat het heeft opgeleverd. 

Aanmelden

Wie de informatiebijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Hanny Swart of door te bellen met 015 2516 565. Meer informatie over de bijeenkomst staat op de website van Lean and Green