13-04-2016  De burgemeester van Nederbetuwe doet wederom een dringend beroep op minister Schulz van Haegen om maatregelen te nemen die moeten zorgen voor meer de veiligheid op de A15. Dit naar aanleiding van een dodelijk ongeval deze week op de A15 ter hoogte van Nederbetuwe. EVO ondersteunt dit pleidooi.

De A15 is een belangrijke achterlandverbinding van de Rotterdamse haven naar het Europese achterland, rivierenland en de regio Arnhem-Nijmegen. Het verkeer op deze verbinding is de afgelopen jaren fors gegroeid en zal zo is de verwachting van de overheid ook de komende jaren nog fors groeien. 

Ongevallen

Door de sterke groei van het verkeer neemt de filevorming en kans op ongevallen sterk toe. De gevolgen zijn groot persoonlijk leed door ongevallen, veel maatschappelijke en economische schade. De directe economische schade voor vervoers- handels- en productiebedrijven - zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van EVO en TLN - op de A15 bedraagt tussen de 10 en 15 miljoen euro per jaar. De A15 is een belangrijke goederenvervoercorridor en kent een hoog aandeel vrachtverkeer.

Tussen de Maasvlakte en Vaanplein is de A15 inmiddels verbreed en onder Arnhem wordt de A15 in de toekomst verbreed en verlengd naar de A12 bij Zevenaar. Ook in de regio Sliedrecht-Papendrecht wordt de A15 verbeterd.

Aanpakken

EVO dringt dan samen met andere organisaties en regionale overheden al geruime tijd aan om ook de overige wegvakken van de A15  structureel aan te pakken. Deze lobby moet resulteren in het realiseren van een optimaal wegprofiel waardoor doorstroming en verkeersveiligheid fors worden verbeterd.