17 oktober 2011

Opname telefoonprotocol in handboek helpt veiligheidsbewustzijn vergroten

Vandaag start Veilig Verkeer Nederland (VVN) de campagne ‘Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden'. Met deze actie wil VVN chauffeurs waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van elektronische apparatuur in de auto. EVO ondersteunt deze campagne samen met een aantal andere organisaties die actief beleid hebben op gebied van veilig rijgedrag door hun werknemers. Tijdens de lancering van de campagne hebben deze zogenoemde voorbeeldorganisaties een intentieverklaring ondertekend. Hiermee zetten zij de toon naar andere werkgevers. Door het opnemen van een telefoonprotocol in het personeelshandboek, kunnen bedrijven het veiligheidsbewustzijn bij hun medewerkers verhogen, aldus EVO. 

Chauffeurshandboek

EVO benadrukt dat chauffeurs vakmensen zijn en dat vakmensen oog voor veiligheid hebben. Navigatie dient vooraf te worden ingesteld en telefoneren moet tot het minimum worden beperkt. Dat is simpelweg het veiligst en maakt het werk voor chauffeurs wel zo ontspannen. Wanneer bellen echt onoverkoombaar is, dan moet dit te allen tijde natuurlijk handsfree gebeuren. Maar ook handsfree bellen moet zoveel mogelijk worden beperkt tot slechts het aannemen van inkomende gesprekken. Het opnemen van een richtlijn hierover in het personeelshandboek of chauffeurshandboek zou bedrijven kunnen helpen bij het verhogen van de bewustwording van chauffeurs.

Inzet sector

Er is al jaren sprake van een stevig dalende lijn als het gaat om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Het vrachtverkeer neemt  een belangrijk deel van die daling voor zijn rekening.Dit is mede te danken aan inspanningen van de sector, zoals de deelname aan een onderzoek naar nut en noodzaak van anti-ongevalsystemen, het aanbieden van extra veiligheidsopleidingen voor chauffeurs en het actief begeleiden van ondernemers bij het invullen van hun veiligheidsbeleid. De sector blijft echter kijken hoe ze kan bijdragen aan een verdere daling. Het tot een minimum beperken van afleiding achter het stuur is daarbij een belangrijk punt.