22-11-2011 Het is noodzakelijk dat de economische effecten van de invoering van zwavelarme brandstof voor de zeevaart duidelijk worden gemaakt in een onderzoek door de Europese Commissie. Hiermee reageert EVO op de oproep van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) om een dergelijk onderzoek in te stellen.

Zwavelarm

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft besloten dat vanaf 2015 in de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal alleen nog met zwavelarme brandstof mag worden gevaren. Voordat Europa dit in wetten omzet, moeten de gevolgen duidelijk zijn, aldus Van Dalen die de Europese Commissie vraagt een onderzoekstudie te laten uitvoeren. ‘Als Europa besluit zwavelarme brandstof in 2015 te verplichten in de hele Europese Unie wil ik wel zeker weten dat er dan voldoende schone brandstof beschikbaar is voor een redelijke prijs’, aldus Van Dalen.

Gevolgen

Volgens EVO kan de aanscherping van de zwavelnorm op zee zeker voor een logistieke hotspot als Nederland desastreuze gevolgen hebben. Door vervoer over water duurder te maken, zal het vervoer over de rails en de weg toenemen. Of de infrastructuur daarvoor genoeg capaciteit biedt, is nu nog niet bekend.

Trend

Verder kan volgens EVO het effect zijn dat bedrijven door de sterke kostenstijging eerder overwegen hun productie naar lage lonen landen over te brengen. Een dergelijke trend kan de Nederlandse schatkist zeker nu niet hebben. Een  Europees onderzoek met een specifiek op Nederland geënte economische analyse is dan ook zeer welkom.