Zoetermeer, 20 januari 2012

Verladersorganisatie verwacht miljoenenschade en roept bedrijven op zich te melden

Verladersorganisatie EVO onderzoekt op welke gronden gedupeerde bedrijven een schadevergoeding kunnen vorderen naar aanleiding van de blokkade van de sluis bij Eefde. Dat heeft de belangenorganisatie vandaag per brief en e-mail bekend gemaakt aan bedrijven in de regio Twente. Zolang schepen Sluis Eefde niet kunnen passeren, neemt voor veel bedrijven de schade dagelijks flink toe. Naar verwachting duurt de volledige reparatie van de sluis nog twee maanden. De totale schade als gevolg van de stremming wordt geschat op 8,5 miljoen euro. EVO roept alle gedupeerde bedrijven nu op zich bij de verladersorganisatie te melden, zodat de krachten worden gebundeld en kosten voor een dergelijk onderzoek en mogelijke claims kunnen worden bespaard. EVO raadt bedrijven aan zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de aard en omvang van de schade en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te blijven treffen om hun schade te beperken.

Gevolgen blokkade

De sluis bij Eefde, tussen het Twentekanaal en de IJssel, raakte op 3 januari geblokkeerd. Voor veel bedrijven die voor het vervoer van goederen afhankelijk zijn van deze verbinding, betekent het dat zij sindsdien meerkosten moeten maken. Veelal moeten deze bedrijven alternatief vervoer via de weg inzetten of moeten zij andere noodmaatregelen treffen. Ook kampen zij met het wegvallen van productiewerkzaamheden en omzetderving. Op basis van mediaberichtgeving en van berichten van bedrijven die zich bij EVO melden, schat de verladersorganisatie de kosten uiteindelijk op 8,5 miljoen euro.

Onderzoek rechtsgronden

EVO heeft zelf decennialange ervaring met juridische bijstand aan verladers die op verschillende wijzen benadeeld werden of schade leden. Behalve de eigen expertise worden jurisprudentie en externe juridische deskundigheid ingezet om de rechtsgronden voor het vorderen van een schadevergoeding bij beheerder Rijkswaterstaat te onderzoeken. De verladersorganisatie benadrukt dat het voor mogelijke claims ook van belang is dat bedrijven precies bijhouden welke en hoeveel schade ze lijden. Tot slot adviseert EVO de gedupeerden alle mogelijke maatregelen te treffen om hun schade te beperken. Mocht het tot claims komen, dan is het namelijk wel van belang dat zij kunnen aantonen alles in het werk te hebben gesteld om de schade te beperken.