26-03-2015  EVO ontving vandaag de Lean & Green Personal Mobility Award. Deze award is een bekroning op het door EVO gevoerde duurzaamheidsbeleid. Met de Lean & Green Personal Mobility Award laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om de personenmobiliteit van de eigen organisatie te verduurzamen. Emile van Rijn, binnen EVO actief als Projectmanager Logistiek, nam de Award in ontvangst.

Schoner en minder

EVO won de award op basis van een plan van aanpak waarmee is aangetoond dat er - ten opzichte van 2013 - in 2018 een CO2 reductie van 20 procent wordt gerealiseerd. Het plan behelst onder andere een schoner en duurzamer wagenpark, het gebruik van alternatieve brandstof en het organiseren van (interne) videoconferences door met name medewerkers uit de verschillende regio’s. Deze verbetermaatregelen zorgen voor schoner en minder verkeer op de weg.

Duurzame logistiek

EVO zet zich al jaren in om bedrijven te begeleiden bij het opzetten van een duurzaamheidsbeleid en het behalen van de Lean & Green Logistics Award. Ook is het beleid van EVO erop gericht om in verschillende programma’s samen met andere partijen in de keten te komen tot een duurzame logistiek.

Beter Benutten

Zo werkt EVO nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bedrijfsleven en de verschillende regio’s in het zogenoemde programma Beter Benutten. Dit programma heeft als doel de (verkeers)doorstroming en leefbaarheid in de regio’s te optimaliseren.