08-10-2013 De EVO-opleiding Luchtverlading Gevaarlijke Stoffen heeft een recente audit met vlag en wimpel doorstaan. Een aan EVO verleende erkenning kan hierdoor voortgezet worden.

De audit werd uitgevoerd door de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT), een inspectiedienst van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De dienst bekeek of de opleiding van EVO nog steeds aan eisen voldoet, zoals die gesteld zijn in een daarvoor geldende ministeriële regeling.

Toelatingssysteem

In Nederland geldt een toelatingssysteem voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Bedrijven en personen mogen dit vervoer pas uitvoeren als ze in het bezit zijn van een erkenning van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Een erkenning kan verkregen worden na het behalen van een certificaat. Opleidingen voor het behalen van een dergelijk certificaat worden in Nederland door slechts acht instituten in Nederland aangeboden. EVO is er daar één van.

Audit

EVO beschikt als sinds 16 maart 2003 over de erkenning. Nu uit de uitgevoerde audit is gebleken dat de opleiding en docenten de toets met vlag en wimpel hebben doorstaan, kan de verleende erkenning gecontinueerd worden.

Cursus luchtverlading gevaarlijke stoffen