16-04-2015  Op 19 mei organiseert EVO de ‘Vakdag gevaarlijke stoffen’. Deze dag is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met wet- en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen en sluit aan op de wijzigingen in het ADR. In het ADR staan de voorschriften beschreven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Na een overgangsperiode van zes maanden wordt het nieuwe ADR op 1 juli definitief van kracht.

Diverse workshops

Tijdens de Vakdag gevaarlijke stoffen kunnen deelnemers diverse workshops bijwonen. Tijdens een van de workshops wordt uitvoerig stilgestaan bij de voornaamste wijzigingen in het ADR en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. Een andere workshop heeft betrekking op de verplichtingen vanuit REACH en CLP-verordeningen, zoals het opstellen of wijzigen van veiligheidsinformatiebladen en het indelen van mengsels.