18-09-2014  De regels voor het vervoer van afval zijn complex en de controles op dit vervoer worden steeds strenger. Reden voor EVO om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor ondernemers die zich bezig (gaan) houden met het vervoer van afvalstoffen.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Wanneer is een product afval?
  • Welke regels zijn wanneer van toepassing en hoe wordt er gehandhaafd?
  • Welke administratieve verplichtingen zijn er?
  • Wat verandert er bij grensoverschrijding?

Specifieke vragen

Deelnemers kunnen tot 5 werkdagen voor de bijeenkomst hun specifieke vragen over dit onderwerp mailen naar evenementen@evo.nl onder vermelding van ‘Voorlichtingsbijeenkomst Afvalstoffen’. Deze vragen worden dan tijdens de bijeenkomst behandeld.

Wanneer, waar

De bijeenkomst wordt gehouden op 30 september, bij Van der Valk in Houten. EVO-leden krijgen 100 euro korting op de toegangsprijs.

Meer informatie, programma en aanmelden