19-02-2014  Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de regels van het ADR. Er zijn echter ook vrijstellingen, waardoor het in bepaalde gevallen niet nodig is om aan alle voorschriften te voldoen.

Regelingen toepassen

In de workshop 'Vrijstellingsregelingen ADR' die EVO organiseert op 15 mei in Arnhem, komen deze vrijstellingen uitgebreid aan de orde. Deelnemers leren bovendien hoe zij de vrijstellingsregelingen op een juiste manier kunnen toepassen.

Programma

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • toelichting op de ADR-wetgeving en algemene voorschriften
  • algemene en bijzondere vrijstellingen
  • Limited Quantities (kleinverpakkingen)
  • beperkte hoeveelheden per voertuig (1000-puntenregeling)
  • toekomstige wijzigingen vrijstellingsregelingen

Meer informatie en aanmelden