19 mei 2011

Met het oog op de slinkende voorraad fossiele brandstoffen, zijn duurzame alternatieven voor diesel als motorbrandstof in opkomst. De transitie van fossiele naar alternatieve brandstoffen wordt echter belemmerd doordat aanbieders en gebruikers niet durven te investeren in alternatieve brandstoffen door onzekerheid over het subsidie- en belastingbeleid en verkrijgbaarheid. Verladersorganisatie EVO roept de Nederlandse overheid daarom op om de regievoering op zich te nemen ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van duurzame alternatieve brandstoffen. Daarnaast zal EVO in Brussel pleiten voor een eenduidig stimuleringsbeleid binnen de verschillende EU-landen.

Eenduidig stimuleringsbeleid

Hoewel de vraag naar alternatieve brandstoffen door het bedrijfsleven toeneemt, zijn er nog veel barrières die de introductie van alternatieve brandstoffen en het gebruik ervan belemmeren. Zo ontbreekt het veel bedrijven nog aan financiële middelen om hierin te investeren. EVO zal zich daarom hard maken voor een nationaal en internationaal eenduidig en consistent stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen. Daarnaast wil de organisatie dat er binnen de EU dezelfde regelingen, producteigenschappen en technische voertuigvereisten gaan gelden voor alternatieve brandstoffen. Zo kan de EU de verduurzaming van transport echt naar een hoger niveau tillen.

Voorlichting

Aangezien de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen nog in volle gang is, neemt EVO geen standpunt in ten aanzien van welke brandstof in de toekomst gebruikt dient te worden. De rol van EVO hierin is met name gericht op het stimuleren van bedrijven, overheden en kennisinstellingen om alle verschillende alternatieven door te ontwikkelen. Het is de taak van de overheid om met een heldere lange termijn visie en duidelijke spelregels voor alternatieve brandstoffen te komen waarop het bedrijfsleven vervolgens haar koers kan zetten. Wel zal EVO bedrijven faciliteren bij het gebruik van alternatieve brandstoffen en voorlichten over de kosten en mogelijkheden. De uiteindelijke keuze dienen de bedrijven zelf te maken. Op 15 september organiseert EVO daartoe een groot duurzaamheidscongres.

In EVO Magazine, dat vandaag verschijnt, staat in het artikel ‘Leden denken mee’ (zie bijlage) meer over de opvatting van EVO ten aanzien van alternatieve brandstoffen. Daarnaast komt EVO eind volgende week met een duurzaamheidsspecial  van EVO-visie, waarin ook het onderwerp alternatieve brandstoffen aan de orde komt. U kunt deze EVO-visie gratis bestellen via het bestelformulier op de website van EVO.

Bijlagen