19-05-2011  Met het oog op de slinkende voorraad fossiele brandstoffen, zijn duurzame alternatieven voor diesel als motorbrandstof in opkomst. De transitie van fossiele naar alternatieve brandstoffen wordt echter belemmerd; aanbieders en gebruikers durven niet te investeren in alternatieve brandstoffen door onzekerheid over het subsidie- en belastingbeleid en verkrijgbaarheid.

EVO roept de overheid op om de regievoering op zich te nemen voor de ontwikkeling en inzet van duurzame alternatieve brandstoffen. Ook zal EVO in Brussel pleiten voor een eenduidig stimuleringsbeleid binnen de verschillende EU-landen.

De vraag van het bedrijfsleven naar alternatieve brandstoffen door het bedrijfsleven neemt toe, maar er zijn nog veel barrières die de introductie van alternatieve brandstoffen en het gebruik ervan belemmeren. Zo ontbreekt het veel bedrijven nog aan geld om hierin te investeren.

EVO zal zich daarom hard maken voor een nationaal en internationaal eenduidig en consistent stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen. Daarnaast wil de organisatie dat er binnen de EU dezelfde regelingen, producteigenschappen en technische voertuigvereisten gaan gelden voor alternatieve brandstoffen. Zo kan de EU de verduurzaming van transport echt naar een hoger niveau tillen.

De ontwikkeling van alternatieve brandstoffen is nog in volle gang. Daarom neemt EVO geen standpunt in welke brandstof in de toekomst gebruikt zou moeten worden.

Wel wil EVO bedrijven, overheden en kennisinstellingen stimuleren om alle verschillende alternatieven door te ontwikkelen. Het is de taak van de overheid om een heldere langetermijnvisie en duidelijke spelregels te ontwikkelen voor alternatieve brandstoffen. Het bedrijfsleven kan daarop zijn koers bepalen.

EVO zal verder bedrijven faciliteren bij het gebruik van alternatieve brandstoffen en voorlichten over de kosten en mogelijkheden. Op 15 september organiseert EVO hiervoor een groot duurzaamheidscongres.

In EVO Magazine, dat vandaag verschijnt, staat in het artikel ‘Leden denken mee’ (zie bijlage) meer over de opvatting van EVO over alternatieve brandstoffen. Daarnaast komt EVO eind volgende week met een duurzaamheidsspecial van EVO-Visie, waarin het onderwerp ook aan de orde komt. Deze EVO-Visie is gratis te bestellen.

Bijlagen