21-12-2012  Door innovatieve ontwikkelingen en veranderingen in het douanevak, is er behoefte ontstaan aan mensen die wetenschappelijk zijn opgeleid en tevens praktijkgericht zijn. Hiervoor is een nieuwe opleiding op wetenschappelijk niveau ontwikkeld: 'Supply chain compliance and border management'.

Initiatief

Het initiatief voor de opleiding komt van een consortium dat bestaat uit de douane, het bedrijfsleven en diverse kennispartners, waaronder universiteiten. Graag willen EVO, Fenedex en Fenex weten of er voldoende draagvlak en belangstelling is in het Nederlandse bedrijfsleven voor zo’n mastersopleiding.

Pijlers

De opleiding is gebaseerd op drie gelijkwaardige pijlers:

  • Trade regulation and compliance: (doen) naleven van wet- en regelgeving
  • Supply chain management for global trade: samenwerken in ketens en netwerken
  • Business information systems: betrouwbare informatievoorziening

Docenten zijn afkomstig van de universiteit, van de Douane of kennispartners als EVO en TNO.

Kosten

De kosten van deze Mastersopleidingen bedragen 12.500 euro per jaar of 23.500 euro totaal. De deeltijdopleiding duurt 2 jaar. Scholingsuitgaven zijn onder een aantal voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen.

Interesse

EVO graag weten in hoeverre er interesse is voor deze masteropleiding. Om dit in kaart te brengen, vraagt de organisatie belangstellenden om online vier vragen te beantwoorden.