26-01-2015   Als het aan EVO ligt, moet het kabinet in de toekomst verdergaande analyses maken alvorens het besluit tot het verhogen of verlagen van de accijns op diesel dan tot nu toe gedaan is. Een motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA roept het kabinet op om in de toekomst rekening te houden met de grens- en gedragseffecten bij een voorgenomen wijziging van de dieselaccijns. EVO ondersteunt die oproep.

Bezuinigingen

Het kabinet heeft ervoor gekozen om onder meer de accijns op diesel per 1 januari 2014 te verhogen. Het doel was om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Naar nu blijkt zijn de opbrengsten beduidend lager dan vooraf was geraamd, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de gedrags- en grenseffecten van deze verhoging. Dat moet in de toekomst anders, vindt EVO.

Motie

EVO heeft er dan ook bij vrijwel alle partijen en parlementariërs op aangedrongen de door het CDA ingediende motie te steunen. Debatten over accijnsverhogingen en/of -verlagingen kunnen in de toekomst op basis van betere en volledige ramingen gevoerd gaan worden. Dit is beter voor de concurrentiepositie van Nederland, het geeft juiste ramingen voor de opbrengsten voor de schatkist en het is uiteraard beter voor de Nederlandse ondernemers, aldus de verladersorganisatie.