28-04-2016  Ongetwijfeld zullen veel partijen zich druk maken over het aantal banen dat verloren gaat. Maar hebben wij dit niet vaker meegemaakt in de geschiedenis? De vraag of robotisering banen gaat kosten, is een gepasseerd station, oordeelt Daniëlle Gevers Deynoot namens EVO. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over robotisering in het bedrijfsleven.

Nadrukkelijk op de agenda

Ook in magazijnen zorgt automatisering en robotisering voor een hogere efficiency, minder fouten, minder fysieke klachten, minder kosten. De vraag moet zijn ‘hoe gaan we dit begeleiden?’, stelt EVO. Samenwerking en taakverdeling tussen robots en mens zal nadrukkelijk op de agenda moeten staan van de politiek maar evengoed van de werkgever- en werknemersorganisaties. EVO pleit daarnaast voor ruime scholingsfondsen.

In goede banen leiden

Dat er meer geautomatiseerd gaat worden, ook in magazijnen, is inmiddels een gegeven, stelt Gevers Deynoot. ‘Dat kan ook door werknemersorganisaties niet meer worden tegengehouden. De vraag is nu veel meer hoe we dit gezamenlijk in goede banen gaan leiden zodat voor werknemers en werkgevers voldoende mogelijkheden zijn om te blijven groeien. Dat vraagt om een herbezinning op het onderwijs.’

Nog meer aan de slag

‘Naast de helpende “robot” die te zware fysieke belasting over gaat nemen, en de reeds bestaande geautomatiseerde systemen als voicepicking, zal de werknemer straks nog meer aan de slag moeten, maar dan samen met de robot,’ vervolgt Gevers Deynoot. ‘De werknemer die van handswerkman een operator wordt, maar die helaas daarvoor niet geschoold is, want daar is nog geen cent in geïnvesteerd.’

Onveilig en niet efficiënt

Dit resulteert volgens EVO in onder-kwalificering van de werknemers waardoor die niet aan de slag kunnen of onveilig en niet efficiënt werken. Werkgevers zullen onvoldoende opgeleid personeel hebben. Gevers Deynoot: ‘Scholing is daarom van essentieel belang om het proces voor werkgevers en werknemers veilig, beheersbaar en efficiënt te houden.’

Met beide handen

EVO juicht het toe dat minister Asscher zich vandaag samen met de ministers van Onderwijs en Economische Zaken buigt over een aanpak. EVO is van mening dat het onderwijs op mbo niveau aangepakt dient te worden om werkgevers en werknemers gezamenlijk een goede start te geven. Gevers Deynoot: ‘Wij benadrukken dat een grote focus zal moeten worden gelegd op de begeleiding van de werknemers naar samenwerking met robots. EVO pleit daarom voor ruime scholingsfondsen voor deze werknemers, bedrijfsleven breed. Het bedrijfsleven zal daarnaast de mogelijkheden die het onderwijs kan bieden om het automatiseringsproces te laten uitmonden in een positief effect met beide handen moeten aangrijpen.’