15-7-2011 Gisteren heeft de Europese Commissie een aantal amendementen ingediend om te voldoen aan de nieuwe zwavelrichtlijnen van de International Maritime Organization (IMO). EVO roept de Europese transportminister en het Europees Parlement op om tegen deze amendementen te stemmen en pleit voor uitstel van de zwavelrichtlijn.

De IMO wil voor de zeescheepvaart in de Noordzee, de Baltische Zee en het Kanaal vanaf 2015 een maximum van 0,1 procent aan zwaveluitstoot laten gelden, terwijl mondiaal pas vanaf 2020 een maximum geldt van 0,5 procent.

EVO is tegen deze versnelde invoering van de strengere eisen. DE organisatie vreest een negatief effect op het klimaat, en op concurrentiepositie van havens in Noordwest-Europa.

EVO pleit voor uitstel van de 0,1 procent zwavelregel van 2015 naar 2020. Dit uitstel zorgt ervoor dat bedrijven in de maritieme sector voldoende tijd hebben om compenserende maatregelen te nemen.

Varen op brandstof met een zwavelgehalte van 0,1 procent vraagt om een forse investering. Mondiaal is het zwavelgehalte in de brandstof voor zeeschepen momenteel 4,5 procent.