14-02-2012  Rijkswaterstaat heeft veel zienswijzen ontvangen op het ontwerptracébesluit N18 (Varsseveld-Enschede) die eind 2011 ter visie lag. Om een goed beeld te geven van de toekomstige weg, maakte Rijkswaterstaat gebruik van virtual reality. De N18 is een tracé van 45 kilometer tussen Enschede en Varsseveld. Daarbij is tussen Groenlo en Enschede een nieuwe, 25 kilometer lange weg gepland. Over de N18 is bijna 50 jaar gediscussieerd.

Positief

Ook EVO heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De verladersorganisatie is positief over het ontwerptracébesluit omdat de nieuwe weg de bereikbaarheid sterk verbetert en een forse impuls geeft aan de regionale economie.

Uitbouw

EVO pleit ervoor om bij de aanleg van de nieuwe autoweg, die voor het grootste deel één rijstrook per rijrichting krijgt, alvast rekening te houden met een toekomstige uitbouw naar 2x2 rijstroken. Zo kunnen viaducten breder worden aangelegd zodat een toekomstige uitbreiding zonder grote hindernissen te realiseren is.

Aansluiting op A35

Verder dringt EVO aan op een goede aansluiting van de nieuwe N18 op de A35 bij Enschede en vraagt de organisatie om voldoende parkeergelegenheden voor vrachtauto’s aan te leggen. Voor het wegvak Groenlo-Varsseveld zijn vanwege ontbrekend budget slechts beperkte maatregelen voorzien. EVO verzoekt het Rijk om hier de aanwezige verkeerslichten zo af te stellen dat vrachtauto’s zoveel mogelijk kunnen doorrijden.

Definitief besluit

Het definitieve besluit over de aanleg van de weg wordt naar verwachting eind 2012 of begin 2013 bekendgemaakt. De nieuwe N18 moet er in 2016 liggen.