04-05-2012  Provincie Zeeland heeft enige tijd geleden het Omgevingsplan 2012-2018 voor inspraak gepubliceerd. Het plan behandelt de ruimtelijk-economische ontwikkelingen om de provinciale economie te versterken met behoud van het milieu en de leefkwaliteit.

Infrastructuur

EVO vindt het een helder, compleet en correct plan, met veel aandacht voor de belangrijke infrastructurele projecten, zoals de A58 en N62, en voldoende ruimte voor logistieke bedrijven. Hiervoor heeft EVO stevig gelobbyd.

Samenwerking met Vlaamse buurprovincies

Wel heeft EVO Zeeland geadviseerd om de samenwerking met de Vlaamse buurprovincies concreet gestalte te geven. De bereikbaarheid en verdere economische ontwikkeling van Zeeland zijn namelijk grotendeels afhankelijk van deze regio, vooral Zeeuws-Vlaanderen. Ook stelt EVO voor om de provincie een rol te laten vervullen in de afstemming van de toegangseisen en venstertijden voor vrachtverkeer in de verschillende Zeeuwse gemeenten.

Kwaliteitsnet Goederen

Op dit moment ondersteunt EVO de provincie ook met de vaststelling van het Kwaliteitsnet Goederen, waarin alle voor het vrachtverkeer relevante wegen staan. Hierbij worden de knelpunten in kaart gebracht, zoals onvoldoende capaciteit en slechte doorstroming, om er vervolgens oplossingen voor vast te stellen. Daardoor wordt de bereikbaarheid verbeterd.