09-11-2012  Containerlijnvaartrederijen hebben een prijsstijging aangekondigd tot 300 procent voor vervoer van goederen in koelcontainers. Als alle rederijen deze prijsverhoging volgen, krijgt de handel in versproducten het moeilijk en worden interne processen bij verladers verstoord. EVO vindt een geleidelijker doorvoering van prijsverhogingen daarom wenselijk.

Kostprijs bloemen 20 procent hoger

Doordat de enorme prijsstijgingen in één klap worden doorgevoerd op 1 januari, wordt het voor sommige verladers heel moeilijk bepaalde afzetgebieden aan te houden. Geraakte sectoren zijn onder meer de groente- en fruittelers en vleesproducenten, maar ook bloementelers. De kostprijs van over zee geïmporteerde bloemen gaat door deze actie met 20 procent omhoog. Telers en handelaren stappen dan mogelijk weer over op luchtvracht of stoppen helemaal met de import van het bewuste product.

Planning

Daarnaast stelt de enorme prijsverhoging ook de continuïteit van de bedrijfsvoering binnen productiebedrijven en handelshuizen op de proef, aldus EVO. Logistiek managers werken met budgetten voor de inkoop van het benodigde vervoersmaterieel. Door de plotselinge prijsstijgingen is degelijk financieel plannen nauwelijks meer mogelijk. En dat heeft weer een nadelige invloed op investeringen en dus productinnovatie en groei.

Betere communicatie

EVO vraagt in de reguliere gesprekken die zij heeft met het management van de verschillende rederijen aandacht voor deze problematiek en stuurt daarbij aan op betere communicatie over prijsaanpassingen en het normaliseren van het prijsverloop in de containerlijnvaart sector.