19 november 2012

Communicatie over prijsverhoging niet van deze tijd

Verladersorganisatie EVO raadt haar eigen leden, andere verladers en expediteurs aan de afgekondigde prijsverhogingen door containerlijnvaartrederijen niet klakkeloos te accepteren.  Rederijen zijn op zijn minst aan de klant verplicht goed uit te leggen wat de achtergrond is van de prijsverhoging en welke extra service de verlader hiervoor kan verwachten, zo vindt de verladersorganisatie. Daarnaast wijst EVO haar leden erop dat de prijs voor containervervoer gewoon onderhandelbaar is en dat prijsverhogingen in beginsel niet kunnen worden doorgevoerd binnen langetermijncontracten, al lijkt het er door de berichtgeving van rederijen niet op. De waarschuwing van EVO aan haar leden volgt op de zoveelste afgekondigde ‘General Rate Increase’ (GRI) die per november van kracht is.

Reguliere markt 

EVO herinnert eraan dat de Europese verladers en hun belangenbehartigers hard getrokken hebben aan een verbod op kartelvorming in de containerlijnvaart. Deze sector is inmiddels een reguliere markt, waarbinnen vraag en aanbod de prijs van het product bepalen. Het zijn dus niet de rederijen zelf die onderling of eenzijdig kunnen vaststellen hoeveel zij krijgen voor het vervoer van containers. Het tijdperk van de ‘conferences’ ligt in Europa nu achter ons en het is aan verladers om zelf hun prijs en ‘servicelevels’ met de rederijen uit te onderhandelen, aldus EVO.  Dat biedt zeker in de huidige marktsituatie kansen. Momenteel is het aanbod van slotcapaciteit op containerschepen nog steeds groter dan de vraag; dat brengt de verlader in een kansrijke onderhandelingspositie.  

General Rate Increase niet van deze tijd

EVO vindt dat de wijze waarop lijnvaartrederijen hun prijsverhogingen communiceren past bij het ‘conference’ systeem, maar niet bij een normale markt. Met een GRI wordt de verlader het idee gegeven dat de prijsverhoging onontkoombaar is, terwijl niets minder waar is. Ook worden concurrerende rederijen tegelijkertijd op de hoogte gesteld  van de nieuwe prijspolitiek. Dat leidt in de regel ook tot prijsaanpassing bij hen. Een dergelijk systeem werkt niet als een lijnvaartrederij zich wil onderscheiden van zijn concurrenten en het eigen marktaandeel wil vergroten. Bakkers prijzen hun brood ook niet aan door juist prijsverhogingen in huis-aan-huisblaadjes aan te kondigen, aldus de verladersorganisatie.  

Langetermijncontracten

Tot slot stelt EVO dat langetermijncontracten in de containerlijnvaart in principe niet door een GRI beïnvloed kunnen worden. De essentie van een langetermijncontract is juist dat daarin enige zekerheid over prijsniveau en te verwachten service voor een langere termijn wordt vastgelegd.  Het vasthouden aan een dergelijke overeenkomst is juridisch afdwingbaar, door beide partijen.