Zoetermeer, 19 mei 2011

Goede opleidingen en meer overslag- en doorvoer capaciteit cruciaal voor realiseren havenvisie

In een eerste reactie laat verladersorganisatie EVO weten de kern van de Rotterdamse havenvisie 2030 te onderschrijven. Nederland, en zeker de haven van Rotterdam moet volgens EVO nu al voorsorteren op een stevige groei van het goederenvervoer de komende jaren. Met de conceptvisie geeft het havenbedrijf aan creatief naar ruimte voor die groei te willen zoeken. De komende weken wil EVO daar een constructieve bijdrage aan leveren om zo de visie praktisch handen en voeten te geven.

Bereikbaarheid verbeteren

Om de groei van het goederenoverslag van 430 miljoen ton naar mogelijk  740 miljoen ton in 2030 te accommoderen zijn investeringen in wegen en havencapaciteit onontbeerlijk, meent ook EVO. Zo is het noodzakelijk dat de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de tunnel die de A15 met de A20 onder de Nieuwe Waterweg met elkaar zal verbinden, vóór 2020 wordt opgeleverd. In 2009 kostten de files rond Rotterdam het bedrijfsleven al 27 miljoen op jaarbasis. Als we niet investeren in meer wegcapaciteit, zal dat gezien de toekomstige groei van het goederenvervoer alleen maar verder toenemen. Het idee om daarbij alleen rondom Rotterdam tolwegen aan te leggen is volgens EVO echter de verkeerde weg.

Anders betalen voor mobiliteit

EVO is voorstander van een landelijk systeem van anders betalen voor mobiliteit, maar ziet te veel haken en ogen aan de door de door HbR voorgestelde regionale variant. Zo  gaan mensen niet minder, maar via een andere weg rijden waardoor files elders weer toenemen.  Ook zal de weggebruiker bovenop de motorrijtuigenbelasting extra tol moeten gaan betalen zonder dat hij door de gemeente gecompenseerd wordt. Economisch is dat onverstandig. 

Investeren in overslagcapaciteit en logistiek personeel

Slim investeren in meer wegcapaciteit rondom Rotterdam door de rijksoverheid in combinatie met de realisatie van afdoende overslagcapaciteit voor binnenvaart, spoor en continentale scheepvaart is slechts een eerste stap. Het aanscherpen van de kwaliteit van de interne dienstverlening, zoals sjor- en loodsdiensten kan de overslagcapaciteit ook sterk ten goede komen. Tegelijkertijd moeten alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om jongeren goed in de logistiek op te leiden om die beoogde 25.000 nieuwe banen in Rotterdam in te gaan vullen. Want zonder goed logistiek personeel wordt het heel moeilijk deze visie waar te maken.