17-12-2015  EVO presenteert jaarlijks de nieuwste editie van het EVO SCM Yearbook, traditiegetrouw een verzameling van (wetenschappelijke) artikelen over trends in de logistieke keten. Nieuw in 2016 is de mogelijkheid om zelf artikelen aan te leveren.

Artikelen

EVO nodigt auteurs uit het veld en de wetenschap uit om een bijdrage te leveren aan het EVO SCM Yearbook én de EVO SCM Summit op 1 juni door aansprekende artikelen over deze trends aan te leveren. Belangrijk uitgangspunt is dat artikelen niet alleen een thema benoemen, maar ook de impact op de dagelijkse werkelijkheid duiden. Wat betekenen specifieke trends voor de logistieke praktijk? Welke zaken veranderen er hierdoor?

Onderwerpen

EVO’s Raad voor Logistieke Kennis benoemde onlangs een lijst met onderwerpen die bijzonder relevant zijn:

  • Nederland maakindustrie
  • E-fulfillment
  • Sociale innovatie
  • Big data
  • Duurzaamheid

Criteria

Voor deelname gelden de volgende regels:

  • Beschrijving van het onderzoeksonderwerp en de conclusie in een ‘management summary’
  • Bronvermelding
  • Maximaal 4000 woorden
  • Auteurs en coauteurs inclusief foto’s vermelden
  • Deadline: 1 februari 2016

Prijs voor beste paper

Op het congres reikt EVO de eerste ‘best paper award’ uit. Niet alleen de winnaar heeft baat bij het indienen van een spraakmakend artikel, plaatsing van een artikel levert de auteur maximale aandacht op: online, in het SCM Yearbook of zelfs met een presentatie op de EVO SCM Summit op 1 juni bij Nyenrode.

Beoordeling en jury

Een deskundige jury weegt de prestaties van de verschillende ketenteams op bovenstaande criteria en bepaald in onderling overleg de winnaar. De jury staat onder leiding van juryvoorzitter Prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar op de EVO leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit.

Informatie

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Maryse Tjoeng, secretaris van de EVO-Raad voor Logistieke Kennis.