‘Europese samenwerking voor problemen met verstekelingen nodig’

Verladersorganisatie EVO start een helpdesk voor ondernemers die hun goederen naar Groot-Brittannië vervoeren en rond het Franse Calais te maken hebben met alsmaar gevaarlijkere situaties. Volgens EVO, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, moeten Europese landen samenwerken om de problemen op te lossen.

Op de Calais-helpdesk geeft EVO ondernemers de laatste actualiteiten over de problemen en tips om schade aan hun bestel- of vrachtauto’s en goederen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook organiseert de organisatie volgende week in Zoetermeer een extra bijeenkomst voor ondernemers die zich zorgen maken.

Gevaar

In juli 2014 meldde EVO voor het eerst een toename van het aantal meldingen van bedrijven over verstekelingen die in Calais bestel- of vrachtauto’s inklimmen. Soms hangen de verstekelingen aan het onderstel van de vrachtauto, maar veel vaker dringen ze de laadruimte binnen. Als de Britten de illegalen aantreffen, levert dat ondernemers een boete oplopend tot 2000 pond per verstekeling op. Soms bevinden de verstekelingen zich een dag in de laadruimte, waardoor de bloemen, vleeswaren of andere goederen worden afgekeurd. Hierdoor loopt de schade bij sommige bedrijven in de tonnen. Ondernemers zijn vooral in toenemende mate bezorgd omdat zowel chauffeurs als verstekelingen door de oversteekacties gevaar lopen.

Europa

De extra veiligheidsmaatregelen van de Eurotunnel in Calais noemt EVO een stap in de goede richting. EVO blijft er ondertussen bij de Britten op hameren om de boetes kwijt te schelden. Ook blijft EVO haar leden voorlopig adviseren om niet meer te stoppen vanaf Gent tot aan de tunnel of veerboot – zeker niet op afgelegen plaatsen. Ook moeten chauffeurs de onderzijde van de vrachtauto controleren en er voor zorgen dat deuren en kleppen zijn verzegeld. Volgens EVO moeten Europese lidstaten samenwerken om onveilige situaties op andere oversteekplaatsen tegen te gaan. Als de vluchtelingenstroom blijft toenemen en de Eurotunnel in Calais veiligheidsmaatregelen neemt, verplaatst het probleem zich mogelijk naar andere oversteekplaatsen. Dit weekend onderschepte de Britse douane nog vijftig verstekelingen die in Hoek van Holland een vrachtauto inklommen.