26-06-2012  EVO start vandaag in samenwerking met de Social Media Enquête Talent Management (SMETM) een onderzoek naar talentmanagement onder haar leden. Talentmanagement is het inzichtelijk maken, benutten en verder ontwikkelen van de talenten van medewerkers met als doel het personeel optimaal in te zetten voor de strategische doelen van de organisatie.

Schaarste aan starters en talent

Ook de logistieke sector heeft te maken heeft met een schaarste aan starters en talent. Door de krimp op de arbeidsmarkt ontstaat een tekort aan logistiek personeel. Hierdoor is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om logistiek talent aan te trekken en te behouden; reden voor EVO om dit onderzoek te doen.

Inzicht

De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in de wijze waarop bedrijven omgaan met logistiek talentmanagement. EVO gebruikt deze gegevens om haar leden te ondersteunen bij het vormgeven van logistiek talentmanagement. Ook wil de verladersorganisatie zo een bijdrage leveren aan de doelstelling van de topsector logistiek om de aanwas van goed opgeleid logistiek personeel te vergroten.

Terugkoppeling

Voor het onderzoek worden social media ingezet. De vragen hebben betrekking op onder meer het vinden van een baan of talent, het binden en boeien, maar ook het afscheid nemen van een werknemer. EVO en SMETM koppelen de resultaten terug naar de leden om hen te informeren over de verwachtingen en belevingen van leidinggevenden en werknemers.

Eigen score

De verladersorganisatie faciliteert het onderzoek om haar leden meer inzicht te geven in talentmanagement en de beleving van medewerkers. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO: ‘We zijn benieuwd of talentmanagement in logistiek een duidelijk afgetekende eigen score toont ten opzichte van de overige sectoren. Aan de hand van de resultaten kunnen we bepalen hoe we onze leden het best kunnen ondersteunen bij de uitvoering van talentmanagement.’

EVO roept HR-managers en werknemers op de enquête in te vullen.