14-07-2015  Om de praktijk van de retourlogistiek afvalstoffen in kaart te brengen, is EVO een onderzoek gestart onder de eigen leden naar de wijze waarop zij met retourlogistiek afvalstoffen omgaan en wat hun ervaring is met handhaving en omgevingsdiensten met betrekking tot retourlogistiek afvalstoffen.

Lobby

De resultaten van dit onderzoek dienen ter onderbouwing van de lobby die EVO voert richting de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. EVO wil voorkomen dat de retourlogistiek van afvalstoffen gefrustreerd wordt door handhaving en omgevingsdiensten.

Tegenwerken

Efficiënte retourlogistiek afvalstoffen zorgt niet alleen voor meer recycling en hergebruik, maar bespaart ook  transportkilometers en vermindert daarmee de uitstoot van CO2. Desalniettemin zijn er signalen dat Handhaving en Omgevingsdiensten retourlogistiek afvalstoffen tegenwerken.

Problemen

Zo gelden er bijvoorbeeld geen administratieve verplichtingen voor verpakkingsafvalstoffen die in het kader van de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid mee terug worden genomen. Toch is niet iedere handhaver daarvan overtuigd. Zoals ook andere afvalstoffen die mee terug worden genomen tot problemen met handhavers kunnen leiden, zo blijkt uit bepaalde signalen.