27-09-2011  De provincie Noord-Brabant en EVO starten voor de tweede keer een project ‘Emissiereductie in Noord-Brabant’. Veertig bedrijven uit de provincie kunnen aan dit project deelnemen. De ervaring van EVO is dat een bedrijf behalve de reductie van emissies, 5 tot 15 procent kosten kan besparen in het vervoer.

Besparing kilometers en brandstof

Eerder heeft EVO in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een soortgelijk project opgestart voor het reduceren van emissies in de logistiek. Dit project heeft geleid tot een kilometerbesparing van bijna 9 miljoen kilometer en een brandstofbesparing van meer dan 1,8 miljoen liter brandstof.

Subsidie

‘Emissiereductie in Noord-Brabant’ wordt gesubsidieerd door de provincie. EVO-leden kunnen daardoor tegen een laag tarief deelnemen aan dit project.