12-02-2014  Douaneregelgeving is niet eenvoudig. Niet voor niets zijn douanespecialisten veel gevraagd. Hun werk kan een organisatie veel geld besparen.

Besparingen

Verschillende partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een beslismodel om de best bij individuele bedrijven passende douaneregelingen voor te stellen. Dit heeft geleid tot een model dat eerste indruk geeft van de besparingen die kunnen worden gerealiseerd bij een efficiënt intern douaneproces.

Contact

EVO mag dit beslismodel douaneprocedures gratis aan leden ter beschikking stellen. Ondernemers die na het invullen nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346 of mail ledenservice@evo.nl.