20-09-2016  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit voor het Theemswegtracé gepresenteerd. Het Theemswegtracé is een nieuwe vaste spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland.

Calandbrug

In het ontwerptracébesluit is onder meer beschreven hoe het tracé eruit zal zien en welke effecten er zullen optreden. Op dit moment rijden de treinen over de Calandbrug die geregeld open gaat voor scheepvaartverkeer. Daardoor is de spoorcapaciteit onvoldoende.

Cruciale spoorweg

EVO heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit. Daarin steunt de organisatie de aanleg van deze cruciale spoorweg voor het bedrijfsleven, die ook de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ten goede komt.

Goede afstemming

Tegelijkertijd stelt EVO dat het belangrijk is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de effecten, zoals trillingen voor bedrijven langs de Theemsweg, tot een absoluut minimum beperkt. EVO vraagt ook om een goede afstemming met de omgeving tijdens de bouw en om een verkeersveilige herinrichting van de Theemsweg.