11 augustus 2011

Verladersorganisatie roept achterban op ervaringen en wensen te melden

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs aangegeven het vervoer met LZV’s (Langere en Zwaardere voertuigcombinatie), ook wel ecocombi’s genoemd, permanent te willen toestaan. Hiervoor is het nodig dat de regelgeving voor ecocombi’s wordt vastgelegd in de wetgeving. Verladersorganisatie EVO is verheugd met de voorbeeldfunctie die Nederland hiermee vervult richting andere lidstaten op gebied van LZV-vervoer. Wel wil EVO dat de nieuwe wetgeving wordt afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. De belangenbehartiger zit binnenkort hierover aan tafel bij het ministerie. Daarom heeft EVO een oproep gedaan aan haar achterban, die bestaat uit eigen vervoerders en verladers, om hun ervaringen en wensen kenbaar te maken.

Proeven met ecocombi succesvol

Vanaf 2006 rijden er ook in Nederland ecocombi’s rond. Deze voertuigcombinaties zijn met een lengte van 25,25 meter langer dan de reguliere voertuigcombinaties van maximaal 18,75 meter.  Door de extra laadlengte kan tot wel 60 procent meer lading worden vervoerd. Mede dankzij de extra eisen aan chauffeur, voertuig en route hebben diverse proeven met ecocombi’s de voordelen van de inzet van ecocombi’s op het Nederlands wegennet aangetoond. Zo werd tijdens de proeven een besparing van ongeveer 20 miljoen kilometer per jaar geconstateerd. Dit komt neer op een CO2-besparing van 16 miljoen kg per jaar. Op basis van deze onderzoeksresultaten wil de minister de huidige ervaringsfase te laten uitlopen in een permanente wettelijke regeling. Deze is naar verwachting eind 2012 gereed.

Wensen bedrijfsleven

Om de belangen van de verladers in het wetgevingstraject goed te kunnen vertegenwoordigen doet EVO een oproep aan haar leden om knelpunten en verbeterpunten op gebied van de regelgeving voor ecocombi’s aan te dragen. Door middel van deze inventarisatie wil EVO ervoor zorgen dat de wetgeving rondom ecocombi’s aansluit bij de wensen van leden.