11-07-2011  EVO en PNO, specialist in subsidies en innovatiemanagement, gaan samenwerking op het gebied van subsidies. Het subsidielandschap is complex en onoverzichtelijk en daardoor laten veel bedrijven subsidiemogelijkheden liggen. Door de samenwerking kan EVO drie diensten aan haar leden presenteren.

Onder de noemer EVO-Subsidie lanceert EVO vandaag de EVO Subsidiepeiler, het EVO-Subsidieloket en de EVO-SubsidieScan.

Met de gratis online Subsidiepeiler kunnen zowel leden als niet-leden gratis inventariseren welke subsidieprogramma’s aansluiten bij hun profiel of projecten. Na deze eerste inventarisatie kan het EVO-Subsidieloket bedrijven desgewenst verder helpen bij hun subsidievraag. Wanneer hieruit voldoende aanknopingspunten naar voren komen, kunnen EVO-leden gratis gebruik maken van de SubsidieScan. Deze uitgebreide, persoonlijke inventarisatie is de laatste stap in aanloop naar een eventueel te starten subsidieaanvraagtraject. Tenslotte kunnen bedrijven begeleid worden bij de uiteindelijke aanvraag van de subsidie.