11-01-2013 Het is bijzonder schadelijk als gemeenten, provincies en waterschappen investeringen in bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur schrappen vanwege de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Dat benadrukken MKB-Nederland en VNO-NCW namens het Nederlandse bedrijfsleven in een brief aan de Tweede Kamer.

Noodzakelijk

Volgens beide organisaties kunnen overheden beter op andere zaken bezuinigen. Voor het structureel versterken van de economie zijn investeringen namelijk noodzakelijk.

EVO staat volledig achter deze oproep omdat deze wet het budget voor de aanleg van vooral wegen nog verder beperkt. Dit budget is al met miljarden geslonken vanwege de bezuinigingen waar dit kabinet voor staat.

Bijdragen

Zowel het Rijk als de decentrale overheden moeten de komende jaren bijdragen om het begrotingstekort volgens Europese afspraken terug te dringen. Ongeveer 900 miljoen euro aan investeringen kan hierdoor mogelijk dit jaar niet doorgaan, zeggen de decentrale overheden.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen kan het bedrag zelfs oplopen tot 11 miljard euro over de gehele kabinetsperiode.