17-06-2016  EVO is tegenstander van een meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen in de vervoerssector. Volgens EVO is zo'n plicht disproportioneel.

Vorige week is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ aangenomen. In de wet is een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters met werknemers opgenomen. Daarnaast bevat de wet een bepaling waarmee met behulp van algemene maatregelen van bestuur specifieke sectoren kunnen worden aangewezen waarin de meldingsplicht ook geldt voor buitenlandse zelfstandigen. Het kabinet wil deze sectoren in samenspraak met sociale partners vaststellen.

Meldingplicht

De vakbonden hebben kenbaar gemaakt dat zij voor de volgende sectoren die meldingsplicht aan de orde vinden: voedingsindustrie, agrarische sector, vervoer (vooral transport en logistiek), bouw, schoonmaak, metaal, zorg, uitzend. EVO brengt als onderdeel van VNO – NCW haar standpunt in.

Onwenselijk

EVO vindt de meldingsplicht van buitenlandse zelfstandigen een onwenselijke ontwikkeling. EVO is voorstander van een juiste naleving van de regels rondom betaling van het juiste loon aan degenen met een dienstverband. De meldingsplicht voor ZZP’ers is volgens de organisatie echter disproportioneel en levert slechts een beperkte bijdrage aan bestrijding van misbruik. Schijnconstructies (door ZZP’ers) kunnen voor deze groep ook op andere minder belastende manieren worden aangepakt, zoals door administratieve controles in de administratie van vervoerders, aldus EVO.